Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ Năm - 02/5/2023 16:30
  • 30
  • 18

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Chức vụ hội đồng trường
1 Ông Nguyễn Phan Anh Quốc Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bà Lê Thị Hồng Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Thư ký hội đồng
3 Ông Trần Trung Dũng Phó hiệu trưởng Thành viên
4 Ông Phan Vĩnh An Phó hiệu trưởng Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Lê Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Thành viên
6 Ông Trần Hữu Trí Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Thành viên
7 Bà Huỳnh Ngọc Tường Vi Trưởng phòng Đào tạo & Công tác sinh viên Thành viên
8 Ông Trần Duy Tín Trưởng Khoa Kinh tế tổng hợp Thành viên
9 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên Khoa Điện - điện tử Thành viên
10 Ông Nguyễn Huỳnh Minh Trưởng khoa Công nghệ ô tô Thành viên
11 Ông Nguyễn Xuân Trưởng khoa Cơ khí xây dựng Thành viên
12 Ông Đàng Ngọc Võng Trưởng khoa Điện - điện tử Thành viên
13 Ông Bùi Văn Minh Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Thành viên
14 Ông Mai Xuân Việt Bí thư đoàn trường Thành viên

Bài viết liên quan

;