Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
  • Đăng lúc: Thứ 7 - 07/12/2019
  • 30
  • 18

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Chức vụ hội đồng trường
1 Ông Nguyễn Phan Anh Quốc Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Thư ký hội đồng
3 Ông Trần Trung Dũng Phó hiệu trưởng Thành viên
4 Ông Phan Vĩnh An Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Lê Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Thành viên
6 Bà Lê Thị Hồng Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Thành viên
7 Ông Nguyễn Ngọc Hưng Phó trưởng khoa kinh tế tổng hợp Thành viên
8 Ông Từ Luyện Trưởng Khoa Công nghệ Ôtô Thành viên
9 Ông Huỳnh Trung Dũng Trưởng Khoa Cơ khí xây dựng Thành viên
10 Ông Nguyễn Xuân Phụ trách phòng thực tập sản xuất và dịch vụ Thành viên
11 Ông Đàng Ngọc Võng Trưởng khoa Điện điện tử Thành viên
12 Ông Trần Duy Tín Phụ trách Khoa kinh tế tổng hợp Thành viên
13 Ông Thái Duy Nguyên Bí thư đoàn trường Thành viên

Bài viết liên quan

;