Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Danh mục sách GIZ tặng


Người đăng bài viết: Admin

Danh mục sách GIZ tặng

UBND TỈNH NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG CĐN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             Ninh thuận ngày 01tháng 07 năm2020

THÔNG BÁO

                  Kính gửi : khoa -  Điện – Điện tử,   

                                  Khoa - Cơ khí Xây dựng,

                                  Khoa – Công Nghệ -  Ô Tô

       Vừa qua GIZ có tặng cho Thư Viện trường một số sách. Nay thư viện thông báo tới các khoa được biết, những khoa nào có nhu cầu mượn sách thì làm đơn đề xuất để mượn, thời gian mượn trong vòng một năm học thì phải trả lại cho Thư Viện, để thư viện cập nhật.

      Có danh  mục sách kèm theo.

        

DANH MỤC SÁCH GIZ TẶNG

 

 

STT/No

TÊN TÀI LIỆU/ Name of book

SỐ LƯỢNG/ Quantity

1

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ: AN TOÀN ĐIỆN

10

2

KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ BẢN- ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN

20

3

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

10

4

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT ĐIỆN NHÀ

10

5

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ

20

6

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH TRONG CÔNG NGHIỆP

10

7

ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

10

8

GIỚI THIỆU BAN ĐẦU VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CƠ BẢN CƠ ĐIỆN TỬ

9

9

CƠ ĐIỆN TỬ LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

10

10

CƠ ĐIỆN TỬ LẮP ĐẶT- VẬN HÀNH- KIỂM TRA HỆ THỐNG KHÍ NÉN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN-KHÍ NÉN tập 2

10

11

3A CƠ ĐIỆN TỬ LẮP ĐẶT – VẬN HÀNH& KIỂM TRA HỆ THỐNG THỦY LỰC, ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN-THỦY LỰC

10

12

SỔ TAY HƯỚNG DẪN – DAY HỌC GIA CÔNG CẮT GỌT TRUYỀN THỐNG TIỆN

11

13

4A CƠ ĐIỆN TỬ LẬP TRÌNH – ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG PLC

20

14

4B CƠ ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN

10

15

TTT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG S7-1200

10

16

CƠ ĐIỆN TỬ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

10

17

CƠ SỞ KỸ THUẬT CNC – GIÁO VIÊN Tập 01

20

18

CƠ SỞ KỸ THUẬT CNC – HỌC VIÊN Tập 1

10

19

CÔNG NGHỆ TIỆN CNC GIÁO VIÊN TẬP2

10

20

CÔNG NGHỆ TIỆN CNC HỌC VIÊN TẬP 2

8

21

CÔNG NGHỆ PHAY CNC GIÁO VIÊN TẬP 3

10

22

CÔNG NGHỆ PHAY CNC HỌC VIÊN TẬP 3

15

23

SỔ TAY HƯỚNG DẪN DẠY HỌC – GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG DỤNG CỤ CẦM TAY

12

24

3B, CƠ ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THỦY LỰC TUYẾN TÍNH

20

25

SỔ TAY HƯỚNG DẪN – GIA CÔNG CẮT GỌT TRUYỀN THỐNG – PHAY

10

26

CẨM NANG QUẢN LÝ XƯỞNG THỰC HÀNH

10

27

CƠ ĐIỆN TỬ

10

28

CƠ ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN

10

 

 Thư viện thông báo cho các Trưởng khoa được biết để tới mượn. Chân thành cám ơn!

               Trưởng P. Đào tạo -  CTSV                              Phụ trách thư viện

 

 

 

                        Phan Vĩnh An                                       Ngô Thị Thanh Hằng

;