Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Hoạt động trồng cây kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng bộ trường cao đẳng nghề Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025


Người đăng bài viết: Admin

Hoạt động trồng cây kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội đảng bộ trường cao đẳng nghề Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025

;