Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Thông báo


Người đăng bài viết: Admin

THÔNG BÁO: HSSV TOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN BẮT ĐẦU ĐI HỌC LẠI. - Thời gian: 04/5/2020 (Thứ 2). - Thời khoá biểu xem tại website "cnn.edu.vn". hoặc Bảng tin tại 2 cơ sở của Trường.

;